FRANÇAIS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH
Logo Ute Schuerings zur Startseite
Over mijReferentiesContact
shaking hands

 

shaking hands

 

INTERCULTURELE COMPETENTIE

Voortschrijdende globalisering

meeting De globalisering neemt almaar toe: de afstand tussen landen, culturen en economische ruimten wordt steeds kleiner, en internationale samenwerking wordt als concurrentiefactor steeds belangrijker. Voor een efficiënte samenwerking is kennis nodig van de normen en gebruiken die aan de basis liggen van het gedrag van de buitenlandse partner. Dit geldt voor bedrijven en overheidsinstanties, maar ook voor universiteiten, instellingen en organisaties.

Individuele concepten

Vortrag schürings kommunikation interkulturell helpt u om de uitdagingen van de globalisering op een succesvolle manier aan te gaan en ontwikkelt een individueel trainingsconcept dat volledig is afgestemd op uw behoeften.

 

 

Nieuw boek: Benelux. Politik, Alltag, Kultur und Geschichte. Ch. Links Verlag, Berlin 2017