FRANÇAIS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH
Logo schuerings zur Startseite
Over mijReferentiesContact
Schiff

Uit de praktijk

Doordat Nederland historisch gezien een handelsnatie is, gaat plannen en afspraken maken hier anders in zijn werk dan in Duitsland. Snel kunnen reageren is in deze bedrijfscultuur een absolute must. Nederlandse bedrijven hebben flexibel reageren hoger in het vaandel dan ver vooruitplannen.

In Duitsland spelen nijverheid en industrie van oudsher een belangrijke rol. Dit verklaart het belang van nauwgezette planning en afzonderlijk controle van elke stap, waarbij alle eventualiteiten worden ingecalculeerd. Nederlanders worden hier nogal eens ongeduldig van, omdat zij het gevoel hebben dat zaken onnodig ingewikkeld worden.

WERKWIJZE

Kennisoverdracht

Om ook in onverwachte situaties adequaat te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat u de waarden kent die schuilgaan achter het gedrag van uw partner. Hiertoe biedt de training u een diepgaand inzicht in de andere cultuur. Een inzicht dat verder reikt dan het leren van gedragsregels alleen.

Hoe komt uw gedrag over op anderen?

Door aan de slag te gaan met uw eigen culturele achtergrond, wordt u zich als deelnemer bewust van hoe u overkomt op anderen. Alleen wie de verschillen kent, kan zijn eigen gedrag verklaren, verwachtingen inzichtelijk maken en bruggen bouwen.

Individuele oplossingen

De trainingen van schürings kommunikation interkulturell haken in op concrete situaties die dagelijks voorkomen op de werkvloer. In dialoogvorm wordt gezocht naar verschillende oplossingen. Zo kan elke seminardeelnemer een aanpak ontwikkelen die naadloos aansluit bij zijn of haar eigen werkpraktijk.

Gevarieerde formules

Variatie in methodiek en dynamische interactie zijn vaste ingrediënten van elke training. De deelnemers aan de seminars van Ute Schürings zijn vaak lovend over de combinatie van deskundigheid en overtuigingskracht die haar trainingen tot een buitengewoon stimulerend en motiverend geheel maakt.